eGift Card

1.000 HRK
Tijekom Zimske škole djeca će naučiti izraditi Pametnu lampu (složiti kućište, spojiti elektroniku i programirati je da radi po vašoj želji) koju dobivate na poklon!
Uz to će postepeno naučiti kako s
...
1.000 HRK