Zašto Robokacija?


RADEĆI RUKAMA

najbolje se uči

FAKULTETSKO GRADIVO

spustili smo na razinu osnovne škole

DIJETE NOSI KUĆI

robota kojeg napraviPRIPREMAMO DJECU

za najbolja zanimanja


JEDINSTVEN PROGRAM

napisali smo prema potrebama tržišta


DJECA KAŽU:

"Želimo to svaki dan u školi!"


RODITELJI KAŽU:

"Imate li radionica i nagodinu?"